Bemutatkozás

A Magyar Művészet a Magyar Művészeti Akadémia negyedévenként megjelenő művészetelméleti periodikuma. Első száma 2013. december 6-án jelent meg. Az indulástól Dr. Kulin Ferenc a főszerkesztője, társ-főszerkesztője és felelős kiadója Dr. Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára.

A folyóirat a Lapker Zrt. árusítóhelyein és előfizetői rendszerben is megvásárolható.

 

A lap célkitűzése

Az azonos című „lapelőd” a két világháború közötti időszak egyik jelentős képzőművészeti, kulturális folyóirata volt. Ahogy az MMA, úgy a folyóirat is minden művészeti ágat magába foglal. A Magyar Művészet publikációi – tematikailag – érintkeznek a szaklapok és irodalmi folyóiratok problémafelvetéseivel, de markánsan különböznek is azok profiljától. Míg ez utóbbiak elsősorban egy-egy művészettudományi diszciplína szemléletével és fogalmi apparátusával közelítenek a műalkotásokhoz, a Magyar Művészet mint „összművészeti fórum” – a magyar értekező próza kivételesen gazdag örökségének újraéledését segítve – az esszé műfaját részesíti előnyben. Tehát a lap nem vállalja magára a „tehetséggondozás” – szakfolyóiratokra tartozó – feladatát, és nem fóruma az ágazati esztétikai kérdésekről zajló szakmai vitáknak sem. Ezzel szemben stratégiai fontosságúnak tekinti valamennyi művészeti ág sajátos problémáinak bölcseleti igényű megfogalmazását, és ezt az igényét az egyes művészeti ágak arányos – egy-egy évfolyamon belül a publikációk terjedelmi egyensúlyában is érvényesülő – képviseletével is hangsúlyozza.

A folyóiratban a tematikus blokkokba szerveződő művészetelméleti írások mellett kisebb rovatok is helyet kapnak. Ezek egyike a magyar művészetbölcseleti és esztétikai irodalom klasszikusainak műveiből közöl részleteket. A szemle rovat a legújabb hazai és külföldi művészetelméleti szakmunkák elemző bemutatását tűzi ki célul. Az állandó rovatok aktuális írásokkal egészülnek ki.

A Magyar Művészet illusztrált folyóirat. A lapszámokat záró rezümék és szerzői névjegyek magyar és angol nyelven olvashatóak.

 

Lapadatok

A Magyar Művészeti Akadémia lapja • Megjelenik negyedévente • Ára számonként: 990 Ft Nyomás: Kontaktprint • ISSN 2064-3799