Bemutatkozás

A folyóirat célkitűzése

A Magyar Művészet a Magyar Művészeti Akadémia kéthavonta megjelenő művészetelméleti orgánuma, amely valamennyi művészeti ág jelenségeivel, valamint a művészeti mező, a művészet és a társadalom viszonyrendszereivel szinkrón és diakrón megközelítésben egyaránt foglalkozik. A tudományos világkép talaján áll, de – a művészettudománytól és a művészettörténettől az esszéig – tekintetbe veszi a művészetről való beszédmódok sokféleségét, kevésbé egzakt jellegét, relatív meghatározatlanságát és rögzíthetetlenségét. Elismeri, hogy az esztétikai viszony feltárására, a műalkotások leírására, a hatásmechanizmusok vizsgálatára irányuló buzgalom maga is a művészi invenció ismérveit hordozza, tárgyát teljességgel sohasem merítheti ki. A folyóirat szerkesztési gyakorlata egyetlen művészettudományi módszer mellett sem köteleződik el; teret enged a művészetről folyó diskurzusok felülvizsgálatának. A közlemények értekező stílusától ezért nem idegen a kísérletezés, a magyar művelődéstörténetben kitüntetett szerepet betöltő esszényelv.

A folyóirat első száma 2013. december 6-án jelent meg. Első főszerkesztője Kulin Ferenc (2020. július 31-ig), társ-főszerkesztője Kucsera Tamás Gergely (2021. november 5-ig) voltak.

 

Lapadatok

A folyóirat megvásárolható a Lapker Zrt. árushelyein, valamint előfizethető az MMA Kiadóban.

 

--------

 

The mission of Magyar Művészet

Magyar Művészet, the bimonthly art theoretical journal of the Hungarian Academy of Arts, deals with the phenomena of all branches of art, as well as the relations between the art field, art and society, both in a synchronic and diachronic approach. It is firmly grounded in the scientific worldview, but - from art theory through art history to the essay - it takes into account the diversity of ways of talking about art, its less exact nature, its relative indeterminacy and its indefinability. It acknowledges that the zeal to explore the aesthetic relationship, to describe works of art, to investigate the mechanisms of their effects, itself bears the hallmarks of artistic invention, but can never fully exhaust its subject. The journal’s editorial practice is not committed to any particular method of art theory; it leaves room for a reassessment of the discourse on art. The essayistic style of the publications is, therefore, no alien to experimentation - it is an idiom that plays a prominent role in the history of Hungarian culture.

The first issue of Magyar Művészet appeared on 6 December 2013. Its first editor-in-chief was Ferenc Kulin (until 31 July 2020) and its co-editor-in-chief was Tamás Gergely Kucsera (until 5 November 2021).

Magyar Művészet is available for purchase at all Lapker Zrt. outlets, as well as for subscription at MMA Publishing.