Impresszum

 

Felelős kiadó: Richly Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára.

Az MMA Kiadó gondozásában kiadja a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága.

A szerkesztőbizottság elnöke: Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke.

Szerkesztőbizottság: Fabényi Julia, Farkas Ádám, Hörcher Ferenc, Lezsák Sándor, Richly Gábor, Tóth László, Turi Attila, Vadász Bence.

Főszerkesztő: Falusi Márton

Főszerkesztő-helyettes: Sturm László

Olvasószerkesztő: Balogh Csaba

Korrektor: Aranyossyné Bondi Judit és Laczkó Katalin

Képszerkesztő: Bánki Ákos

Tervező grafikus: Alajbeg Afrodite

Tördelőszerkesztő: Heckmann Tamás

A szerkesztőség címe:

1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. IV. emelet

szerkesztoseg@magyar-muveszet.hu

Szerkesztőségi órák: kedden 14-től 17 óráig

Megjelenik kéthavonta

Ára számonként: 1500 Ft

Nyomás: Pauker Nyomda

ISSN 2064-3799

 

Előfizetés: Mojzes Ildikó szerkesztőségi titkár

mojzes.ildiko@mmakiado.hu

06-30/936-0984

www.magyar-muveszet.hu

 

-----

 

HONLAP ADMINISZTRÁCIÓ

E-mail: mojzes.ildiko@mmakiado.hu

HONLAP PROGRAMOZÁS:

Greenformatics Solutions Kft.

HONLAP DESIGN:

Török Máté

 

Minden jog fenntartva ©