Lapbemutató 22/4. és 5. szám

2022. szeptember 14. 18:00

Szeptember 14., 18 óra - Vigadó - Könyvtár, Fogadótér

A Magyar Művészet 22/4. és 5.  lapszámának bemutatóján Falusi Márton főszerkesztő beszélgetett a meghívott vendégekkel. Csanádi-Bognár Szilvia esztétával, főiskolai docenssel először egy, a lap vonatkozásában alapvető elméleti kérdésről, a művészetértelmezés szükségességéről és szerepéről, illetve az értelmezés korábbi századokban alkalmazott és a 21. századra átalakult, napjainkban lehetséges beszéd-/írásmódjáról, valamint a művészeti szakírás oktatásáról ejtettek szót,  majd a 4. lapszám apropóján a kortárs magyar fotóművészetről és a staged photography (megrendezett vagy szcenírozott fotó) művészi értékéről szóltak.

Ferencz Marcel építész legújabb, több rangos nemzetközi díjat is nyert épülete, a Néprajzi Múzeum tervezése kapcsán beszélt a mester-tanítvány viszonyról, a műhelymunka szerepéről – vallja, hogy egy-egy épület nem egy individuum kizárólagosan egyéni érdeme: az elődöktől átörökített hagyomány, a mesterektől átvett ismeret és tudás integrálása nélkülözhetetlen a kortárs építész számára (is). Minden sikeres építész mögött ott van(nak) a mestere(i), illetve egy műhely-közösség szaktudása.  

Turi Attila építész Ekhardt Gábor Makovecz-tanulmánya apropóján beszélt arról, hogyan lehet/lesz a hagyatékból örökség, hol tart most Makovecz Imre tárgyi és szellemi hagyatékának feldolgozása. Almássy Kornél és Kovács Dániel a Magyar Építészeti Múzeumról szóló írásához kapcsolódva fölvázolta a jelen kor építészeti múzeumával szemben támasztott közönségigényt, ami alapvetően a gyakorlat, a praktikum oldaláról közelíti meg ezt a művészeti ágat.

Fotó: Benedek Zsolt/MMA Kiadó