Lapbemutató 2022/1

Január 12., VígVarjú étterem

Falusi Márton, a lap főszerkesztője a megjelentek köszöntését követően egyebek mellett elmondta, hogy a Vigadóban immár rendszeresnek tekinthető közönségtalálkozók mellett az idei évtől egy-egy határon túli, valamint egy-két vidéki helyszínen: olyan egyetemi központokban, szellemi műhelyekben tervez bemutatkozásokat a szerkesztőség, ahol új olvasókat és szerzőket is tud gyűjteni a folyóirat holdudvarába és szellemi körébe. Az aktuális lapszám kapcsán beszélt arról, hogy a lapszámok általában tematikusak, a 22/1-es szám alapvetően Mészöly Miklós életművével és recepciótörténetével foglalkozik. Így a meghívott vendégekkel is Mészölynek a magyar irodalom- és művelődéstörténetben elfoglalt helyéről beszélgetnek majd.

Sturm László főszerkesztő-helyettes bevezető kérdései kapcsán Győri Orsolya irodalomtörténész a mészölyi életmű, illetőleg az általa vizsgált ún. Pannon szövegek posztmodern narratívájáról, a magyar irodalom megújulását, megújítását elindító hatásáról beszélt. Gróh Gáspár irodalomtörténész nem tagadva Mészöly újszerűségét, a hazai irodalmat  megújító szerepét,  az életművet a nemzeti irodalomban mélyen gyökerező oeuvre-ként értékelte, a legjobb irodalmi hagyományokat őrző és azt tovább vivő vonásait hangsúlyozta a beszélgetés során.

(Fotók: Nyírő Simon/MMA)