Született:
1946

Keserü Katalin PhD

Munkácsy-, Ferenczy-, Széchenyi- és Prima-díjas művészettörténész, művészeti író, az ELTE és a KRE MűvészettörténetiTanszékeinek professor emeritusa. Kutatási területe a XIX. és a XX. század egyetemes és magyar művészet- és építészettörténete, valamint e területek tudományelmélete és muzeológiája. 1999-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.


  • PDF | REZ | ENG
    Keserü Katalin PhD: Autonómiák és összefonódások az Osztrák–Magyar Monarchia képzőművészetében - Magyar Művészet 2019/2
Magyar Művészet 2019/2

Magyar Művészet 2019/2