Született:
1962

Várkonyi Gábor PhD

Fáma-díjas történész, habilitált egyetemi docens, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékének vezetője. Fő kutatási területe a kora újkori magyar történelem, különös tekintettel Erdély és a kora újkori angol diplomácia kapcsolatára. 2004-ben Balassi-emlékéremben részesült. A Pulszky Társaság és a Mikszáth Társaság tagja.


  • PDF | REZ | ENG
    Várkonyi Gábor PhD: Tündérkedések – a transzilvanizmus kora újkori kezdetei - Magyar Művészet 2018/4
Magyar Művészet 2018/4

Magyar Művészet 2018/4